Hướng dẫn cách tìm ra một chiến kê hay

    Mọi người khi nuôi gà luôn muốn chú gà của mình là một trong những chiến kê quý, nhưng cách xác định chiến kê đó có quý hay không lại còn tùy thuộc vào sự hiểu biết của các bạn, vì điều đó tôi đã giải thích cặn kẽ trong video này để mọi người hiểu về gà đá, và một chú gà đá quý thì cần những yếu tố nào để làm nên.